Nalazite se u

EU FONDOVI - za JLS

OTVORENI: 

  • Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta - rok za prijavu: 31.12.2018.
  • Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova - rok za prijavu: 31.10.2017.
  • Podmjera 7.1. Programa ruralnog razvoja RH; tip operacije 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj JLS- rok za prijavu: 13.10.2017. 

 

Kod realizacije gotovo svih projekata bitna je njihova usklađenost sa Strategijama odnosno bitan preduvjet je postojanje strateškog planiranja. Strateško planiranje je strukturirani metodološki proces koji rezultira strateškim dokumentom u kojem se nalaze izbori koji vode ostvarenju misije. Načini realizacije misije u određenom razdoblju dalje se konkretiziraju u provedbenim dokumentima poput Akcijskog plana.

Vedeco team za svoje klijente izrađuje Strategije razvoja (strateške razvojne programe općine/grada, strateške planove razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području JL(R)S marketnig strategije...) te provedbene dokumente (akcijske planove, planove gospodarenja otpadom i sl.).

 
 
U NAJAVI...

4c1.4. Energetska obnova javnih zgrada - 03.10.2017. 
7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda - 03.07.2017. - kasni
7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta - 09.10.2017.