Nalazite se u

EU FONDOVI - za JLS

OTVORENI: 
  • Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta - rok za prijavu: 31.12.2018.
  • Sanacije odlagališta komunalnog otpada - rok za prijavu: 31.12.2018.
  • Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora - rok za prijavu: 31.12.2020.
  • 6i1 Provedba programa informativno-obrazovnih aktivnosti- rok za prijavu: 01.02.2019. 

 

Kod realizacije gotovo svih projekata bitna je njihova usklađenost sa Strategijama odnosno bitan preduvjet je postojanje strateškog planiranja. Strateško planiranje je strukturirani metodološki proces koji rezultira strateškim dokumentom u kojem se nalaze izbori koji vode ostvarenju misije. Načini realizacije misije u određenom razdoblju dalje se konkretiziraju u provedbenim dokumentima poput Akcijskog plana.
Vedeco team za svoje klijente izrađuje Strategije razvoja (strateške razvojne programe općine/grada, strateške planove razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području JL(R)S marketnig strategije...) te provedbene dokumente (akcijske planove, planove gospodarenja otpadom i sl.).
 

 

U NAJAVI...

2a1.2. Razvoj pristupnih mreža (s pristupom slijedeće generacije - NGA) u bijelim područjima  - 01.03.2018. 
7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda - travanj 2018.
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - sektorski - dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova - travanj 2018.